the association

Nästa årsmöte kommer att hållas i Slöjdhuset i Ronneby 20 april kl 16.30.

Kallelse till årsmöte 2017

Handlingar till årsmötet:

Verksamhetsberättelse 2016

Dagordning

Ekonomi

 

Här finner du föreningens dokument:

Årsmötesprotokoll 2016

Extra medlemsmöte 2016

Konstituerande styrelsemöte 2016

Styrelseprotokoll 2016 1

Styrelseprotokoll 2016 2

Styrelseprotokoll 2016 3

Styrelseprotokoll 2016 4

 

Verksamhetsberättelse 2015

 

 

Advertisements