performance

Nytt a cappella-projekt för unga i sydöst

Posted on Updated on

På söndag (den 15 januari) håller vi den första träffen i ett nytt projekt för unga sångare (ca 14-25 år). Folk Practice Academy har fått chansen, med finansiering från, att under ett år driva ett projekt för att stärka ungas egen organisation genom a cappella-sång.

Den 15 januari har vi vår pilot-träff! Under dagen får du smakprov på vad som kommer att hända i projektet under våren samt träffa andra sångare.
loggabild
Innehåll:
* Att sjunga i grupp – schysst kombo av att själv höras och lyssna på andra.
* Repa i en liten ensemble – hur gör man? Se, lyssna och prova.
* Arra en låt behöver inte vara så svårt. Få grunder och prova.

Tack vare projektmedel från Mucf kan vi erbjuda denna träffen helt utan kostnad för dej!!!

Anmäl dig snarast genom att skicka PM med din postadress, mailadress och ditt mobilnummer till Camilla Bengtsson. Skriv också gärna din ålder samt ev. specialkostbehov. Begränsat antal platser.

Mer info om projektet A Cappella South Sweden – unga sångare finns här:https://www.facebook.com/groups/acappellasouthsweden/

Välkommen!
Camilla Bengtsson & Astrid Selling

Purcell Partials Pietist – first album sponsored by FPA

Posted on Updated on

Nathan Bissette, an English/American musician and composer, and Kristin Borgehed, Swedish dito, as well as co-founder of FPA, launched their album PurcellPartialsPietist in November 2016.

Version 2
Performing at the Grassmarket in Edinburgh, Scotland.

The duo was founded a few years ago, in Aberdeen, Scotland. The work is based in traditional singing and playing from central parts of Sweden/northeast Scotland, and  consists mainly of improvisation and microtonality. String instruments and voices are the main instruments we work with.

This work has a practical side, as is shown on this CD, as well as a theoretical, through Kristin’s PhD studies on microtonality in singing. The repertoire includes a variety of tings, from dance music to church music, from lullabies to wordless humming.

img_2614
Nathan playing the theorbo.

 

img_1664
Participating in the international research conference “Beyond the semitone”.

The album has been very well received, and we look forward to travel around with this music in 2017. Kristin and Nathan would like to say thanks to the board of FPA for this kind contribution!

Here are links to the album, and also to our facebookpage, where all news about concerts etc appear!

[https://www.facebook.com/Jonzonband/?fref=ts]

 

 

 

Konsert med koraleriet

Posted on

KORALERIET – ENSTÄMMIGT OCH POLYFONT. Flera hundra år gamla katolska och protestantiska koraler i en halvsekulär och flerreligiös samtid.

Lördagen den 14/1 klockan halv fem är det dags för årets första konsert med koraleriet, på Slöjdhuset i Ronneby. Konserten sker i samarbete med Blekinge Spelmansförbund, och konsertbiljett á 50 kronor löses på plats.

dav
Sångerskorna – från vänster Linnea, Agnes, Cecilia, Kristin, Lisa, Ingrid, Astrid, Emma, Linnea

Koraleriet har i två år samlats regelbundet, med utgångspunkt i folkliga koralmelodier upptecknade i och runt Blekinge. Tillsammans, och under ledning av Kristin Borgehed och Astrid Selling, utforskar vi – nio sångerskor i åldrarna 20-50 år, talnära intonation (att sjunga på dialekt), samsång, solosång, och samsång med våra lyssnare. Våra framträdanden har rönt stor uppskattning – både tolkning och repertoir är hyfsat unik!

Inom den folkliga sakrala sången har banden mellan protestantism och katolicism varit långt mer självklara än i kyrkorummet, en tradition som har fragment in i våra dagar. Först 1986 fanns noter i psalmboken. Innan dess fanns enbart text, melodierna fick man hålla i huvudet. Detta hade till följd att samma psalm eller koral kunde låta väldigt olika på olika platser i landet, ibland till och med inom socknen! Vidare var de gamla psalmerna uppbyggda på ett sådant sätt att många kunde sjunga sig igenom hela boken!

IMG_7583
Sångdag på Slöjdhuset där denna konsert kommer att vara.

 

Varmt välkomna på konsert!!

På vår facebooksida läggs nyheter upp, och även samtliga länkar till vårt youtube- och soundcloudkonto.

[https://www.facebook.com/koraleriet/]

[https://www.youtube.com/channel/UCN1eOOiqWhXgraDa_WQ0lpg] 

[https://soundcloud.com/koraleriet] 

 

Sommarrep

Posted on Updated on

Vi repar inför sommarens konsert i Bräkne-Hoby kyrka den 20 juli. Så här kanske det lät före år 1872 då orgeln kom till byn.

dav

#koraleriet sings Den Signade Dag

Posted on Updated on

Last Sunday we, five of nine singers from #koraleriet, sang chorales at the medieval inspired service in Heliga Kors church in Ronneby.

One of the chorales sung was the all-time-high-hit Den Signade Dag, which oldest found transmission in writing is dated to 1450.This chorale has been sung continuously for hundreds of years and ties together catholicism and protestantism.

Our version of melody was noted down by Nils Stålberg, and sung to him by Ingrid Isaksson, who lived in a small cottage in the village Röaby, some km north of Bräkne-Hoby in Blekinge.

The musical arrangements are made by Kristin Borgehed,after detailed analyses of how melody interacts with pronunciation patterns in that very local dialect.

Singers: Kristin Borgehed, Astrid Selling, Lisa Stormlod, Emma Feldmanis, Linnea Gustafsson

Medeltidsmässa i midvintern/Medieval Mass in Mid Winter

Posted on

På söndag (den 31 januari) håller Ronneby Församling medeltidsinspirerad mässa i Heliga Kors kyrka i Ronneby.

Koraleriet är i allra högsta grad inblandade. I mässan kommer fem av oss nio sångerskor i Koraleriet att framföra tre koraler och visor ur det performance som vi arbetat med under året som gått. Ett allra första smakprov för en publik.

koralbild

Vår egen sångerska Emma, som ledare för kyrkans lajvgrupp, kommer att delta i processioner och ceremonier. Dessutom har Astrid varit och hälsat på gruppen och lärt ut medeltida ballader och dansat sånglekar, vilka de kommer att framföra i kyrkan.

Gudstjänsten, som börjar kl 18.00, fortsätter sedan ute på kyrkbacken med predikan och eldgycklare.

Välkomna till en spännande söndagsupplevelse!

 

In English:

On Sunday (31 January) Ronneby Parish will conduct a medieval inspired service in Holy Cross Church in Ronneby.

Koraleriet is very much involved. In the service there will also be five of us nine singers in Koraleriet, performing three hymns and songs from the performance that we have worked with over the past year. A first teaser in front of an audience.

Our own singer Emma, as the leader of the Church LARP group, will take part in processions and ceremonies. In addition, Astrid has been visiting the group teaching medieval ballads and singing games, which they will perform in the church.

The service, which starts at 18:00, will continue on the church grounds with preaching and fire jesters.
Welcome to an exciting Sunday experience!

#koraleriet

Posted on Updated on

Yesterday the powerful women of #koraleriet met again ❤
IMG_7583
Discussing upcoming concerts.
IMG_7569
Singing is about balance… and taking part in Kristin’s tonality investigations…
IMG_7566
Discussing the term secular, as something related to time instead of eternity.
IMG_7581
Making beautiful new recordings that will be out soon…
IMG_7586
🙂