A Cappella South Sweden

A Cappella South Sweden är ett projekt som startade hösten 2016 och som stöds av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF).

Projektet syftar till att få fler unga att sjunga stämsång i små ensembler. Projektet riktar sig till unga i åldrarna ca 13-25 år. Det långsiktiga syftet med projektet är att utveckla och etablera en plattform/infrastruktur för ungas egen organisering inom a cappella- och stämsång.

Läs mer om projektet och våra aktiviteter här!

Advertisements